Nu te zien

21-11-2020 t/m 31-01-2021

Xandra Bremers

 

Installatie “Tussen Rede en Ratio”

 

Ontmoet eens een vreemdeling.

 

Daar waar onze kennis tekortschiet en we oog in oog staan met een vreemde en we de ‘taal’ niet begrijpen, moeten we ons opnieuw verhouden tot onze morele overtuigingen. We zijn vol onbegrip en ons gevoel kan zowel positief als negatief zijn. We kunnen nieuwsgierig worden, maar ook agressief en afwijzend.

 

Een kunstwerk toont zich aanvankelijk als een vreemdeling. Herkenbaar, maar toch niet helemaal. Joost Zwagerman beschrijft het treffend in zijn boek:

 

‘De stilte van het licht. Schoonheid en onbehagen in de kunst.’ ( 2015)

 

‘Bezield als ze zijn , blijken sommige kunstwerken bij eerste kennismaking direct en onmiddellijk geestverwanten. Andere zijn als verre vrienden, wier waardestelsels en voor- en afkeuren je niet altijd kunt navoelen en begrijpen. Weer andere blijken nabije vreemden die zich nooit laten doorgronden.’

 

In onze tijd van groeiend populistisch gedachtengoed lijkt de balans verstoord. De verbeelding wordt door gevoelens van angst voor het vreemde tot rationele werkelijkheid verheven. Het onbehagen heeft geen redelijke tegenhanger meer.

 

Het ‘vreemde’ kunstwerk laat ons ervaren dat we er uiteindelijk wel uitkomen met dat onbehagen en dat is een hoopvolle gedachte.

 

Alles wat het kunstwerk vraagt is een ontmoeting met de voorbijganger

 

Alexandra Bremers studeerde in 2010 af van de Rietveld Academie
www.xandrabremers.nl