Patricia Achenbach Veira

Patricia Achenbach Veira

Statement:

 

De waarde van kunst en de positie van de beeldend kunstenaar op dit moment! 

Als er al zoiets bestaat als “DE positie van de beeldend kunstenaar”, dan staat die positie onder permanente druk.  De waarde van kunst wordt vaak onderschat, soms overschat en lijkt veelal prooi van volstrekte willekeur.  Niet zelden wordt er gedweept met zogenaamde kunstkennis. Dit werkt inflatie van de kunsten in de hand. Hoe kun je deze inflatie van de waarde van kunst tegengaan? Dat is een vraag die mij wel bezighoud maar waar ik niet zo een, twee drie een antwoord op heb. 

 

Het ideaalbeeld dat zou moeten gelden voor de positie van de beeldend kunstenaar in onze huidige maatschappij. 

Als ik om mij heen kijk en zie hoeveel erg weg bezuinigd is op het gebied van subsidies voor beeldende kunst en andere culturele aangelegenheden dan begint het ideaalbeeld daar. Stop met de kaasschaaf over kunst en cultuur heen te halen. Kijk wat kunst betekent en bijdraagt aan de maatschappij in tijden van voor en tegenspoed en geef daar een passende beloning bij. 

 

De positie van de beeldende kunst 

De positie van beeldende kunst zal niet veranderen. Datgene wat ik als taak van de beeldende kunst zie verandert ook niet. Naar mijn bescheiden mening zou kunst een of meer van deze eigenschappen moeten hebben of reacties moeten oproepen:

 

verbazen, leren, onderwijzen, bevragen, 

vermaken, verrassen, ontroeren, verbinden 

troosten, opwinden, waarschuwen, tegenspreken, 

bestrijden, ontmaskeren, uitdagen, ondersteunen. 

 

Ik gebruik altijd de metafoor van aardappels met jus. De beeldende kunst is in dit geval de jus. Neem je die weg dan heb je droge aardappels en meel in de mond. De aardappelen zijn de maatschappij. De wijze waarop er mee wordt omgegaan verandert wel. Afhankelijk van wie er aan het roer staat in Nederland, zal er verbetering dan wel verslechtering komen in de positie van Kunst en beeldend kunstenaars. 

 

De toekomstige positie van de beeldend kunstenaar? 

Wat de toekomstige positie wordt van de beeldend kunstenaar is ook sterk afhankelijk van de kunstenaars zelf. Welke initiatieven nemen we? We zijn allen gesteld op onze autonomie maar enige mate van samenwerking is noodzakelijk om gezien en gehoord te worden. Wie voert namens ons het woord? 

 

Inhoudelijk en visueel beeld van ondergetekende bij de kunstenaar van de toekomst. 

De kunstenaar van de toekomst blijft doen waar hij goed in is namelijk zijn of haar bijzondere kijk op de wereld delen met ons, de maatschappij. De kunstenaar zorgt ervoor dat we als mensheid wakker blijven. Omdat het oog ook wat wil zou het mooi zijn als de kunstenaar een en ander verpakt in een laagje schoonheid. 

Category

Aandeelhouders